Αιτήσεις προς Δήμους

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να:

  1. κάνετε αίτηση για ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και παρέχονται από το Δήμο σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο, θα σταλεί στη Θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).
  2. ελέγξετε την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από το gov.gr.
  3. δείτε την προσωπική σας Θυρίδα my.gov.gr.
Ξεκινήστε εδώ

Πριν ξεκινήσετε

Δείτε ΕΔΩ τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr. Για τους Δήμους που δεν έχουν ενταχθεί στο gov.gr, η αίτησή σας απευθύνεται στα ΚΕΠ του Δήμου.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου, είτε το QR code.

Για την προβολή της Θυρίδας σας my.gov.gr και με τα έγγραφα που έχετε δημιουργήσει ή παραλάβει στη Θυρίδα σας, θα χρειαστείτε είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χαρακτηριστικά

Τα έγγραφα που αναρτώνται στην Θυρίδα σας από το Δήμο, μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που αναρτώνται στην Θυρίδα σας από Δήμους, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.